Cat dureaza un proces cu avocat?

Clientii sunt deseori preocupati de faptul ca in functie de strategia si tacticile juridice adoptate de un avocat – al apararii sau al acuzarii (al adversarului) – procesul poate fi prelungit foarte mult, amplificand, implicit, costurile, proportional cu perioada de asteptare a unei hotarari judecatoresti.

Este o problema sensibila, care depinde de natura si complexitatea spetei juridice. Este bine sa stiti insa ca exista niste termene standard in privina diferitelor faze procesuale. Asadar, inainte de a va intreba cat dureaza un proces cu avocat, va explicam urmatoarele aspecte. Exista trei faze procesuale:
1. faza de regularizare a cererii introductive de instanta – este o etapa prevazuta si introdusa de noile coduri cand se poarta o corespondenta intre parti prin intermediul instantei de judecata;

2. fondul – in aceasta faza se da prima sentinta in solutionarea cazului, si de aceea, durata acestei faze este, de obicei, cea mai mare. Durata minima este de cateva luni. Complicatiile survin prin amanari, anume decalarea datelor la care instantele iau hotararile (amanarea pronuntarii), intarzierile justificate prin diferite cauze, precum lipsa unor documente, lipsa de procedura, indisponibilitatea temporara a unor martori etc. La incheierea acestei faze, dupa comunicarea hotararii judecatoresti se naste dreptul la calea de atac.

3. a) – apelul – are rol devolutiv si este o rejudecare a primei faze, la care termenul minim este de 2-3 luni dar se poate prelungi acolo unde exista probatorii de administrat.

3. b) – recursul – Recursul
„Art. 488
Motivele de casare
(1) Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate:
1. când instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale;
2. dacă hotărârea a fost pronunţată de alt judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui compunere a fost schimbată, cu încălcarea legii;
3. când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii;
4. când instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti;
5. când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii;
6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei;
7. când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat;
8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.
(2) Motivele prevăzute la alin. (1) nu pot fi primite decât dacă ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori, deşi au fost invocate în termen, au fost respinse sau instanţa a omis să se pronunţe asupra lor”.

Potrivit noului cod de procedura, avocatul este obligatoriu in fazele 2 si 3, insa sfatul nostru juridic este ca a nu recurge la un avocat inca din faza 1 nu este un act prudent: cele mai multe rezultate nefavorabile clientilor se petrec din pricina unei erori de fond.

De aceea, a va modera cazul in faza 1 cu autonomie, sperand ca in acest caz, prin excluderea unui avocat veti da un raspuns privind o durata cat mai scurta intrebarii cat dureaza un proces cu un avocat? poate fi un gest care va costa ireversibil succesul dosarului dvs.

Lasă un răspuns